NEWS

土屋喜生 助教の動画「元密輸人女性が語る 町と国際ネットワークの現代史」を公開しました。

2022.11.21

「たんけん動画 地域研究へようこそ」から土屋喜生助教の「元密輸人女性が語る 町と国際ネットワークの現代史」が公開されました。

https://onlinemovie.cseas.kyoto-u.ac.jp/movie_tsuchiya/

たんけん動画 地域研究へようこそ: https://onlinemovie.cseas.kyoto-u.ac.jp/